Privacyvoorwaarden

null

Persoonsgegevens die wij verwerken

Accountancy Chris van Dijk (hierna: ACVD) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. ACVD is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en de bezoekers van onze website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ACVD houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving stellen.

Als u gebruik maakt van de website van ACVD, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website mogelijk een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.
Hieronder kunt u lezen welke gegevens ACVD kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen.

Welke gegevens verwerken wij?

ACVD verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op de website;
 • IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ACVD verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via chris@acvd.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Waarom we gegevens nodig hebben

ACDV verwerkt uw persoonsgegevens meestal met het oog op onze dienstverlening aan u. Verder verwerkt ACDV persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder de administratie en het naleven van wettelijke verplichtingen. Tenslotte verwerkt ACDV persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, zoals het beheren van deze website. In de meeste gevallen worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Soms kan ACDV gegevens verwerken ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld marketingdoeleinden. ACVD verwerkt uw persoonsgegevens hierbij ook voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • ACVD verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ACVD zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is volgens de geldende wet- en regelgeving.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ACVD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Delen met anderen

ACVD verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

ACVD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Via de website van ACVD wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ACVD heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klikgedrag en IP-adres

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken wij ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar chris@acvd.nl.

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

ACVD zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.acvd.nl
Telefoonnummer: +31(0)61046572

Beveiliging

ACVD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via het contactformulier op onze website, telefonisch of via chris@acvd.nl.

Verwerkersovereenkomst

Via onderstaande link kunt u onze eenzijdige verwerkerovereenkomst inzien.

Download verwerkerovereenkomst

Over mij

null
Ik ben Chris van Dijk, zelfstandig Registeraccountant (RA). Ik heb meer dan 10 jaar ervaring bij een middelgroot en een groot accountantskantoor.

In deze tijd heb ik ervaringen opgedaan in diverse disciplines: van samenstel- tot controleopdrachten en van onderzoek naar IT-landschappen tot interim ondersteuning. In zowel publieke als private sectoren heb ik voor zzp-ers tot aan grote internationale ondernemingen werkzaamheden verricht.

Omdat ik graag dichtbij de ondernemer sta in de rol van adviseur, ben ik gestart als zelfstandig accountant onder de naam Accountancy Chris van Dijk (ACVD). Ik ben kantoorhoudend te Helden in de gemeente Peel en Maas. Mijn dienstverlening richt zich op ondernemingen in het MKB, maar sta tevens open voor klussen bij grotere organisaties of in de publieke sector.

Ik ben als Registeraccountant ingeschreven in het accountantsregister en lid van de NBA. Daarmee kunt u van mij dienstverlening verwachten die voldoet aan hoge kwaliteitsnormen en wordt uitgevoerd met in achtneming van fundamentele gedragsregels.

Jacob van Marisring 94,
5988 KG Helden

Ruijsstraat 65A,
5988 AA  Helden

Jacob van Marisring 94,
5988 KG Helden

Ruijsstraat 65A,
5988 AA  Helden